சிறுநீர்க்கலம்

சிறுநீர் க் கனவு என்பது பிரச்சனை அல்லது சூழ்நிலையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒழுங்கற்ற முயற்சியை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் ஒரு பிரச்சினையை தீர்க்க ஒரு வழி கண்டுபிடித்திருக்கலாம், ஆனால் அது விரும்பத்தகாத அல்லது sloppy உள்ளது. உங்கள் பிரச்சினையை கையாள்வதில் தவிர வேறு எதையும் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். ஒரு சிறுநீர் வழி மோதல் தீர்வு விரக்தி அல்லது குறைந்த வடிவங்கள் பிரதிபலிக்கலாம். சிறுநீர் க் க ல் வி ல் பூ ப் பி ன் கனவு, ஒரு நபர் மீது சுமையை வைக்கும் ஒரு பிரச்சனையிலிருந்து விடுபடுவதற்கான ஒரு முயற்சியை க் குறிக்கிறது.