சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கு

கனவில் சர்க்கரைவள்ளிக் கிழங்கைப் பார்க்க, அடிப்படை உயிரியல் அலகுகளுடன் தொடர்புடைய மனவெழுச்சி ஆற்றல் களின் குறியீடாக விளக்கப்படுகிறது. நீங்கள் கனவில் இனிப்பு உருளைக்கிழங்கு சாப்பிட என்றால், அது உங்கள் பாலியல் பசி நீங்கள் நபர் விட வலுவான என்று அர்த்தம். இரு சந்தர்ப்பங்களிலும், இனிப்பு potate உறவு சமநிலைப்படுத்த கோரிக்கை காட்டுகிறது. நீங்கள் உறவு வசதியாக மற்றும் இருவரும் திருப்தி செய்ய பொருட்டு உங்களை சில அம்சங்களில் அர்ப்பணிப்பு கண்டுபிடிக்க வேண்டும்.