மலிவான

கரப்பான் பற்றிய கனவு எண்ணங்கள் மற்றும் அசௌகரியத்தை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் உண்மையில் உங்கள் வாழ்க்கையில் விரும்பவில்லை ஒன்று. (உதாரணமாக, நீங்கள் ஒரு மோசமான ஹேர்கட் இருந்து கிடைக்கும் உணர்வு.) உதாரணம்: ஒரு இளைஞன் கரப்பான் களால் சூழப்பட்டதாக கனவு கண்டான். நிஜ வாழ்க்கையில், அவர் தனது காதலை வெளிப்படுத்தும் ஒரு பழைய நண்பரை சந்தித்தார். அந்த அன்பின் வெளிப்பாட்டில் அவனுக்கு அசௌகரியமாக இருந்தது. இந்த நண்பர் தனது உணர்வுகளை நேர்மையாக இருக்க வேண்டும் என்று விரும்பத்தகாத என கரப்பான்கள் பிரதிபலித்தது.