கெலிப்புச் சிற்றெண்

சீட்டுகள் டெக் பற்றி கனவு ஒரு மூலோபாய சூழ்நிலையில் ஒரு நன்மை க்கு அடையாளமாக. நீங்கள் ஒரு வாய்ப்பு போது நல்ல அதிர்ஷ்டம் அல்லது உங்கள் நன்மை க்கு ஒரு நன்மை. உதாரணம்: ஒரு மனிதன் வைரங்கள் ஒரு ஏஸ் கொண்டு blackjack வெற்றி கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில் அவர் ஒரு குடியிருப்பில் ஒரு வைப்பு செலுத்த ஒரு வாய்ப்பு இருந்தது அவர் எப்போதும் அவரது முதலாளி நிச்சயமற்ற ஏனெனில் அவர் நகர்த்த முடியும் என்று உறுதியாக இல்லை. வைரங்கள் ஏஸ் அவரது முதலாளி அபார்ட்மெண்ட் அவருக்கு உதவ தேவையான எல்லாம் செய்த போது அவர் அனுபவித்த நல்ல அதிர்ஷ்டம் பிரதிபலிக்கிறது.