கெலிப்புச் சிற்றெண்

நீங்கள் ஒரு ஏஸ் கனவு போது நீங்கள் எப்படி பொறுமை பிரதிபலிக்கிறது, அறிவார்ந்த மற்றும் வலுவான நீங்கள் ஒரு நபர். இந்த கனவு உங்கள் வாழ்க்கையில் பழைய ஒருவரை யும் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தலாம், இது உங்களுக்கு மிகவும் முக்கியமானது, ஆனால் சில காரணங்களால் நீங்கள் அந்த மரியாதையை இழந்தீர்கள், அந்த மூத்த நபர் முன்பு நீங்கள் என்ன உணர்ந்தார். நீங்கள் ஒரு ஒற்றை பெண் இருந்தால் கனவு தங்கள் புதிய உறவுகள் பொறாமை யார் யாரோ ஒரு அடையாளமாக இருக்க முடியும், ஒருவேளை பழைய காதலி அல்லது யாரோ, யார் இந்த ஆண்கள் பிடிக்கும்.