பறவைகளின் கலகலப்பொலி

தளத்தில் Twitter.com கனவு பார்த்து நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் மற்றவர்கள் ஆர்வமாக அங்கு வாழ்க்கை ஒரு அனுபவம் குறிக்கிறது. தலைமைக்கான ஒரு சின்னம், இணங்கவைக்கும் வரை எதிர்கொள்ளும், அல்லது நீங்கள் வாழ்க்கையில் உங்களுக்கு என்ன வேண்டும் அல்லது உங்களுக்கு என்ன கொடுக்க மக்கள் கொண்டு என்று உள்ளுணர்வு ஒரு உணர்வு. நீங்கள் கனவில் ட்விட்டரில் யாரையாவது பின்தொடருகிறீர்கள் என்றால், நீங்கள் மற்றவர்களைப் பின்தொடர்வீர்கள், நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்பதைப் பற்றி அக்கறை கொள்கிறீர்கள் அல்லது நீங்களே இன்னும் சிந்திக்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்று அர்த்தம்.