கோழிக்குஞ்சு

நீங்கள் கோழி கனவு பின்னர் அந்த கனவு மீண்டும் உரையாடல்களை குறிக்கிறது போது. ஒருவேளை நீங்கள் உங்களை பற்றி நிறைய பேச முனைகின்றன மற்றும் நீங்கள் சாதித்தவிஷயங்களை. ஒரு கனவு கோழி மேலும் நீங்கள் உங்கள் அம்மா தொடர்பு மற்றும் நீங்கள் பகிர்ந்து விஷயங்களை தொடர்பான.