குர்ஆன்

குரானை பற்றிய கனவு மகிழ்ச்சியை கட்டுப்படுத்துவதில் மிகவும் அக்கறை கொண்ட அடிப்படை நம்பிக்கைகளை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீயோ அல்லது வேறு யாரோ மிகவும் தூரம் சென்று இருக்கலாம், நேர்மறை அல்லது தார்மீக இருக்க முயற்சி. குர்ஆன் நீங்கள் சந்தோஷமாக இல்லை புள்ளியில் உங்களை கட்டுப்படுத்துவதை நிறுத்த வேண்டும் என்று ஒரு அடையாளமாக இருக்க முடியும். இனி தவறு செய்யவேண்டாம் என்று அவர்கள் கவலைப்படுகிறார்கள் என்பதற்கு குர்-ஆன் ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம். சரியான ஒழுக்கமோ, நல்ல நடத்தையோ வேண்டும்.