தொலைபேசி அழைப்புகள்

தொலைபேசி என்றால் என்ன என்று பார்க்கவும்