ஆலிவ் மரம்

மிட்டாய் jawbreaker பற்றி கனவு ஒரு சவால் எதிர்கொள்ளும் நல்ல உணர்வு குறிக்கிறது. கடினமான மற்றும் மெதுவாக ஏதாவது பொறுமையாக இருக்க வேண்டும் பயன்படுத்தி கொள்ள. உங்கள் கால்களை வைத்து அல்லது ஏதாவது அனைத்து நேரம் எவ்வளவு கடினம் உணர்ந்து நன்றாக உணர்கிறேன். கையாள அல்லது கட்டுப்படுத்த கடினமாக என்று ஏதாவது அனுபவித்து.