டோடோ பறவைகள்

ஒரு டோடோ பறவை பற்றிய கனவு நீங்கள் அல்லது முட்டாள் ஏதாவது செய்து போது அவர்கள் மற்ற மக்கள் விட சிறந்த என்று திமிர்பிடித்த மற்றொரு நபர் குறிக்கிறது. நீங்கள் உங்களை கேலிசெய்யும் போது நீங்கள் மிகவும் நல்லவர் என்று மற்றவர்களுக்குசொல்லுங்கள். அப்பட்டமான தைரியம். அசுதமும், அசுதமும் என்ற உத்தரவாதம். உதாரணம்: ஒரு மனிதன் ஒரு டோடோ பறவை கனவு. ரியல் எஸ்டேட் முகவர்கள் பல அனுபவமிக்க ரியல் எஸ்டேட் முகவர்கள் முகத்தில் ஒரு வீட்டை நிறைய பணம் ஒரு வீட்டை விற்க முயற்சி அவரது திமிர்பிடித்த தந்தை ரியல் வாழ்க்கையில் அவர் கேட்கும் விலை மிக அதிகமாக இருந்தது என்று கூறினார்.