பாலியல் துஷ்பிரயோகம்

ஒரு வகையில், ஒரு வகையில், ‘கொடுமை’ என்பது, ஒரு வகையில், உணர்வை யோ, அத்துமீறலையோ குறிக்கிறது. அவமானப்படக் கூடும். உங்கள் மீது ஆதிக்கம் செலுத்தும் நபர் இருக்கலாம் அல்லது நீங்கள் யார் ஒரு கடுமையான சர்ச்சை உள்ளது. பாலியல் துஷ்பிரயோகம் அப்பாவி ஊழல் அல்லது நடந்து கொண்டிருந்த ஏதாவது நல்ல பிரதிநிதித்துவம் இருக்க முடியும். மன உளைச்சலுக்கு ப்பிறகு ஏற்படும் மன அழுத்தத்தின் அறிகுறியாக இருக்கலாம். நீங்கள் உண்மையான வாழ்க்கையில் பாதிக்கப்பட்டிருந்தால், நீங்கள் ஒரு தொழில்முறை பேச வேண்டும்.