இறைச்சி வாட்டல்

ஒரு வறுத்த பற்றி கனவு உங்கள் வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியாக ஒரு புதிய பிரச்சினை ஒருபோதும் இருக்க முடியாது என்று இனிமையான உணர்வுகளை குறிக்கிறது. வீட்டில் ஆறுதல், மற்றும் திருப்தி.