அஸா டெல்டா

நீங்கள் ஒரு கனவு ஒரு கை sleding இருந்தால், அந்த கனவு உங்கள் விழித்தெழு வாழ்க்கையில் சுதந்திரம் குறிக்கிறது. கனவு கூட வாழ்க்கை உங்களுக்காக தயார் என்று விதி ஒரு சின்னமாக உள்ளது. ஒருவேளை, நீங்கள் அதிர்ஷ்டம் தயார் என்று விஷயங்களை நிறைய நம்புகிறது நபர்.