சனிக்காய்ச்சல்

நிமோனியா பற்றிய கனவு உங்கள் வாழ்க்கையில் ஒரு சூழ்நிலையை அடையாளப்படுத்துகிறது, அங்கு நீங்கள் செய்தபின் அக்கறை இல்லை என்றால் நீங்கள் ஒரு பெரிய இழப்பு ஒரு பெரிய இழப்பு சாத்தியம் உணர வில்லை. ஒரு ஆபத்தான அல்லது ஆபத்தான நேரஅவுட். நீங்கள் ஒரு விடுமுறை எடுக்க அல்லது மீட்க இல்லை என்றால் முழு தோல்வி ஒரு அச்சுறுத்தல். ஒரு கனவு நிமோனியா நீங்கள் ஒரு தீவிர பிரச்சினை காரணமாக நிலைமைகள் மேம்படும் வரை நீங்கள் அதிருப்தி அல்லது ஏமாற்றம் என்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்கலாம்.