நிற்கிறது

நீங்கள் இருக்கைகளில் உட்கார்ந்து என்று கனவு என்றால், இருக்கைவரிசைகள் என்று அழைக்கப்படும் மற்றும் பெரும்பாலும் அமெரிக்காவில் பயன்படுத்தப்படும் குறிப்பாக விளையாட்டு அல்லது வேறு எந்த நிகழ்வுகள், உங்கள் வேலை கண்ணாடியில் விளைவை காட்டுகிறது மற்றும் நீங்கள் எவ்வளவு திருப்புமுனை செய்தீர்கள். இந்தக் கனவின் மற்ற பொருள் நீங்கள் பழைய நாட்களை நினைவில் வைத்துக் கொள்ளலாம், நல்ல நினைவுகளை வைத்திருக்க முடியும் அல்லது உண்மையில் நீங்கள் அடிக்கடி ப்ளீச்சர்களைப் பார்க்கிறீர்கள், எனவே நீங்கள் அந்த கனவு வேண்டும்.