சேண்மம்

நெப்டியூன் பற்றிய கனவு, ஒருபோதும் ஒருபோதும் தோல்வியடையவோ அல்லது மீண்டும் சங்கடப்படவோ முடியாது என்ற கருத்தைச் சுற்றி அவரது வாழ்க்கையை ச் சுழல்கிறது. அனுபவம் வாய்ந்த நேர்மறை மனநிலை. இப்போது அது அனைத்து அற்புதமான மற்றும் நீங்கள் பழைய பிரச்சினைகள் பற்றி கவலைப்பட வேண்டாம். எப்போதும் நெகடிவ் என்று தெரிந்தும் … மற்றும் ஒருபோதும் அதை மீண்டும் செல்ல விரும்பவில்லை.