பின்டம்

வெகுஜன பற்றிய கனவு இன்னும் சுவாரஸ்யமான ஆக வேண்டும் என்று ஏதாவது குறிக்கிறது. ஒரு போரிங் சலுகை அல்லது மிகவும் கவர்ச்சிகரமான ஆக விரும்பும் சூழ்நிலை.