ஆடைக்கொசுவம் சுருக்கு

ஒரு கில்ட் கனவு ஆளுமை தங்கள் நம்பிக்கைகள் அல்லது தேர்வுகள் பற்றி மற்றவர்கள் என்ன நினைக்கிறார்கள் என்பதைப் பற்றி முற்றிலும் அக்கறை இல்லாமல் இருப்பதை அடையாளப்படுத்துகிறது. நீங்கள் வெட்கங்கெட்ட அல்லது சங்கடமாக உணர்கிறீர்கள் என்று மற்றவர்களுக்கு காட்டுவது விசித்திரமாக இருக்கிறது. அச்சமற்ற முறையில் ஒரு சராசரி நபருக்கு அதிர்ச்சிஅல்லது சங்கடமான தாக இருக்கும் நம்பிக்கைகளை வெளிப்படுத்துதல். உங்கள் ஈகோ அதை நடத்த அனுமதிக்க ஒருபோதும். மாற்றாக, ஒரு கில்ட் உணர்திறன் வெளிப்படுத்துவதன் மூலம் அல்லது மற்றவர்கள் சங்கடமாக என்று ஏதாவது செய்து பயமற்ற பிரதிபலிக்க முடியும். மற்றவர்கள் நீங்கள் ஒரு என்று, நீங்கள் நான் அதை ஓரின சேர்க்கை என்று நினைத்தால். உங்கள் ஆண்மை அல்லது வீரியத்துடன் மிகவும் வசதியாக இருப்பது.