கும்மி கரடிகள்

கும்மி கரடியின் கனவு, நீங்கள் நினைத்ததை விட விரும்புவதற்கு கடினமான ஒரு இனிமையான சூழ்நிலையை க்குறிக்கிறது. எதிர்மறையாக, ஒரு பசை நீங்கள் கூட உண்மையற்ற என்று ஏதாவது பற்றி உற்சாகமாக என்று ஒரு அறிகுறியாக இருக்க முடியும். உதாரணம்: ஒரு பெண் ஒரு பச்சை கும்மி கரடி கனவு. நிஜ வாழ்க்கையில், இறுதியாக அவர் மற்றொரு மாநிலத்தில் வாழ்ந்து யார் பற்றி பேசி ஒரு பையன் சந்தித்தார். இந்த கூட்டத்தில், சகோதரி பையன் உல்லாசமாக. ஒரு உண்மையான உறவை ஒரு தொலைபேசி உறவை விட கடினமாக இருப்பதை உணர்ந்த போது, கும்மி பச்சை கரடி அவள் உணர்ந்த பொறாமையை பிரதிபலிக்கிறது.