புகைப்பட ஆல்பம்

புகைப்பட ஆல்பத்தின் அர்த்தத்தைப் பார்க்கவும்