பேட்டரி கேபிள்கள்

பூஸ்டர் கேபிள்கள் என்ன அர்த்தம் பார்க்க